Doogie Kamealoha M.D. Season 1 ซับไทย Ep.1-4

Doogie Kamealoha M.D. Season 1 ซับไทย

Doogie Kamealoha M.D. Season 1 ซับไทย สำหรับคุณหมออัจฉริยะอย่างลาเฮล่า “ดูกี้” คาเม-อะโลฮ่า มันไม่ง่ายเลยที่ต้องสับรางระหว่างการเป็นแพทย์มือใหม่และเผชิญเรื่องวุ่นวายประสาวัยรุ่นในแต่ละวัน

Doogie Kamealoha M.D. Season 1 ซับไทย Ep.1

Doogie Kamealoha M.D. Season 1 ซับไทย Ep.2

Doogie Kamealoha M.D. Season 1 ซับไทย Ep.3