Home » Wind from Luo Yang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ep1

Wind from Luo Yang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ep1

Wind from Luo Yang (2021) ตำนานลั่วหยาง

Wind from Luo Yang (2021) ตำนานลั่วหยาง เมืองลั่วหยาง เมืองหลวงเก่าแก่ของราชวงค์ที่ 13 ของจีน ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ปกครองเมืองคือ พระนางอู่เจ๋อเทียน หรือที่คนไทยรู้จักในพระนามที่ชื่อว่า บูเช็คเทียน ซึ่งเป็นจักรพรรดินีเพียงองค์เดียวที่ปรากฏพระนามว่าเป็นผู้ปกครองแผ่นดินจีนเมื่อครั้งอดีตกาล เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวังหลวงมีการสั่งการในบุคคล 3 คน ทำหน้าที่ในการสืบคดีว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนโค่นล้มจักรพรรดินีบูเช็คเทียน