White Cat Legend (2024) ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย

เรื่องราวของศาลต้าหลี่แห่งใหม่ที่ลึกลับ เส้าชิงหลี่ปิงนำผู้คนของศาลต้าหลี่ไปสู่คดีที่น่าตื่นเต้นการ ผจญภัย และการปกป้องความยุติธรรมภายในใจ White Cat Legend (2024) ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเสินตูภายใต้การปกครองของราชินี ในงานเลี้ยงกลางคืนของราชวังถัง หลี่ปิ่ง (แสดงโดย ติงอวี่ซี) ได้รับการชื่นชมจากราชินีและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเซ่าชิงแห่งศาลต้าหลี่ ในศาลต้าหลี่ เฉินชื่อ (แสดงโดย โจวฉี) หวังชี (แสดงโดย เฟิงม่าน) อาหลี่ปาปา (แสดงโดย หวาเอ่อร์) ชุยเป้ย (แสดงโดย ติงเจียเหวิน) และซุนเป่า (แสดงโดย จางอี้ชง) ภายใต้การนำของหลี่ปิ่งแมวขาวเซ่าชิงตัวใหม่ กลุ่มคนที่ผลักดันผ่านชั้นหมอกในเมืองเสินตู ต่อต้านโชคชะตาในขณะที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน และยืนหยัดในความยุติธรรมภายในใจ

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 1

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 2

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 3

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 4

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 5

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 6

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 7

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 8

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 9

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 10

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 11

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 12

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 13

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 14

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 15

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 16

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 17

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 18

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 19

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 20

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 21

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 22

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 23

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 24

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 25

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 26

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 27

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 28

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 29

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 30

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 31

ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ พากย์ไทย EP 32