War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย (จบ)

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 1

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 2

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 3

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 4

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 5

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 6

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 7

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 8

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 9

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 10

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 11

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 12

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 13

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 14

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 15

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 16

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 17

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 18

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 19

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 20

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 21

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 22

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 23

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 24

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 25

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 26

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 27

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 28

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 29

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 30

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 31

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 32

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 33

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 34

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 35

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 36

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 37

สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย EP 38 (จบ)

War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย

War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซีรีส์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ปี 1929 ถึง 1934 ของ เว่ยรั่วไหล (รับบทโดย หวังอี้ป๋อ) อัจฉริยะทางการเงินที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานระดับล่างของธนาคารกลางก๊กมินตั๋ง เขาได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาอาวุโส เสิ่นถูหนาน (รับบทโดย หวังหยาง) ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก