Twenty Five Twenty One ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด ซับไทย Ep.1-16 จบ

Twenty Five Twenty One ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด

Twenty Five Twenty One  ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด  เล่าถึงคนสองคนที่ได้พบกันตอนพวกเขาอายุ 22 ปี และ 18 ปี และจบลงด้วยความเจ็บปวดตอนทั้งคู่อายุ 23 ปี และ 19 ปี จนเมื่อทั้งคู่อายุ 24 และ 20 ปี ต่างเริ่มได้เรียนรู้ที่จะไว้ใจกันและกัน และแล้วเรื่องราวความรักของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นช่วงอายุของทั้งคู่ที่ 25 ปี และ 21 ปี โครงหลักของตัวซีรีส์จะถ่ายทอดเรื่องราวความรัก การเติบโต มิตรภาพของเหล่าคนวัยเยาว์

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.1

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.2

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.3

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.4

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.5

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.6

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.7

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.8

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.9

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.10

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.11

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.12

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.13

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.14

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.15

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.16 (จบ)