Take Off สกีสู่ฝัน ซับไทย

Take Off สกีสู่ฝัน

Take Off สกีสู่ฝัน  เรื่องราวของกลุ่มนักกีฬาสกีที่ต้องสู้สุดใจ เตรียมตัวเข้าแข่งในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998

Take Off สกีสู่ฝัน ซับไทย