Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย Ep.1-22 จบ

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น  อ้ายจิ่งชู (รับบทโดยปี้เหวินจวิ้น) ในวัยรุ่นบังเอิญได้รับจดหมายรักที่เจิงหลี่ (รับบทโดย อู๋เซวียนอี๋) เขียนให้กับรักแรกอวี๋อี้ (รับบทโดย ไจ๋เซียวเหวิน) ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจึงเริ่มขึ้นจากนี้ การติดต่อและเจอกันในแต่ละครั้ง ทำให้พวกเขาพัฒนาความสัมพันธ์จากคนแปลกหน้าไปจนถึงโทรศัพท์กัน จากฐานะหมอกับผู้ป่วยไปจนถึงคนรัก หัวใจโดดเดี่ยวสองดวงที่ต้องการความรักเข้าใกล้กันและเยียวยากันจนหายดี…

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.1

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.2

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.3

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.4

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.5

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.6

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.7

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.8

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.9

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.10

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.11

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.12

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.13

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.14

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.15

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.16

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.17

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.18

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.19

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.20

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.21

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น พากย์ไทย EP.22 จบ