Home » Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 1-8 จบ

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 1-8 จบ

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา

อาลีนา สตาร์คอฟ สาวกำพร้านักวาดแผนที่ตกเป็นเป้าของกลุ่มอำนาจชั่วทั่วสารทิศ หลังจากปลดปล่อยพลังพิเศษที่อาจพลิกชะตาของโลกท่ามกลางวิกฤตของสงคราม

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 1
Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 2
Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 3
Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 4
Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 5
Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 6
Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 7
Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 8