Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ พากย์ไทย ตอน 1-44

Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์

Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ เมื่อนางเอก ที่เป็นคนยุคปัจจุบัน แต่บังเอิญย้อนเวลาไป 400 ปีโดยอาศัยในร่างของ หญิงงามที่ถูกทำนายว่า สามารถทำให้แผ่นดินรุ่งเรืองหรือพินาศก็ได้ ทำให้ที่คนอยากครอบครองนางมากมาย แล้วนางจะสามารถเอาตัวรอดในยุคโบราณได้ไหม

เครดิตจาก TvseriesClub

[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]