River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.1-40 จบแล้ว

River Where the Moon Rises


ลำนำจันทร์ฉาย  สร้างจากเว็บตูนเป็นเรื่องราวจากนิทานพื้นบ้านเกาหลี สมัยโกคูรยอ ชื่อว่าองค์หญิงพยองกัง กับ เจ้าโง่อนดัล องค์หญิงพยองกัง (คิมโซฮยอน) ผู้ที่เกิดมาเป็นองค์หญิง แต่เมื่อเติบโตมา เธอกลายเป็นเพชรฆาตปลิดชีพคนชั่ว รู้จักกันในนาม ยอมกาจิน หญิงสาวผู้มือความทะเยอะทะยาน มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงโกคูครยอและขึ้นเป็นกษัตริย์หญิงคนแรกของอาณาจักร
ขอบคุณแหล่งที่มา  Tvseriesclub.net

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.1

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.2

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.3

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.4

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.5

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.6

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.7

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.8

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.9

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.10

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.11

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.12

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.13

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.14

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.15

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.16

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.17

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.18

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.19

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.20

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.21

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.22

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.23

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.24

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.25

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.26

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.27

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.28

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.29

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.30

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.31

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.32

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.33

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.34

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.35

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.36

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.37

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.38

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.39

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.40