ONEWAY(2022)

ดูหนัง ONE WAY (2022)

เรื่องย่อ One Way (2022) เฟรดดี้ อาชญากรตัวฉกาจกำลังหลบหนีพร้อมกับกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเงินสด เขาบาดจ็บมากจากกระสุนภายในลำตัวของเขา เวลาของเขากำลังจะหมดลง