Old Boy หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.1-45 จบแล้ว

Old Boy หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง

Old Boy หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง มันเป็นช่วงเวลาหนึ่ง ความหวานจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ปลดปล่อย เราจะเข้าใจความรักเมื่อผ่านประสบการณ์กับมันแล้วเท่านั้น อู๋เจิงหนุ่มใหญ่ผู้มีอาชีพและหน้าตาที่น่าอิจฉา เขามีความรู้สึกปลอดภัยไร้ขอบเขตในขณะที่ขับเคลื่อนครื่องบิน เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบ รักอิสระ ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับ วันหนึ่งเซียวหานลูกชายวัย 16 ปี ที่เกิดจากภรรยาเก่าของเขาที่ได้หย่าร้างกันไปแล้ว ก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขา

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.1

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.2

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.3

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.4

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.5

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.6

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.7

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.8

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.9

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.10

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.11

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.12

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.13

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.14

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.15

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.16

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.17

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.18

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.19

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.20

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.21

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.22

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.23

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.24

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.25

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.26

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.27

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.28

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.29

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.30

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.31

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.32

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.33

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.34

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.35

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.36

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.37

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.38

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.39

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.40

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.41

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.42

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.43

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.44

หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พากย์ไทย Ep.45