Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.1-18 (จบ)

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ  เรื่องราวความรักโรแมนติกของชายและหญิงที่มีสถานะแตกต่างกัน อียอง องค์ชายรัชทายาทแห่งราชวงศ์โชซอนผู้อยากหลีกหนีจากชีวิตแสนน่าเบื่อในวังหลวง ฮงราอน หญิงสาวที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อทำงานหาเลี้ยงตัวเอง วันหนึ่ง เจ้าหนี้ขายราอนให้ไปเป็นขันทีในวังหลวงแลกกับหนี้ของนาง เหตุการณ์วุ่น ๆ จึงเกิดขึ้นเมื่อราอนต้องไปทำงานเป็นขันทีและมีเรื่องราวให้ต้องเจอกันอยู่บ่อยครั้ง

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.1

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.2

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.3

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.4

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.5

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.6

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.7

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.8

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.9

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.10

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.11

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.12

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.13

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.14

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.15

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.16

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.17

Moonlight Drawn By Clouds รักเราพระจันทร์เป็นใจ พากย์ไทย Ep.18 (จบ)

Tags: