Magnum P.I. แมกนัม คนระห่ำสืบ ปี 2 พากย์ไทย Ep.1-13

Magnum P.I. แมกนัม คนระห่ำสืบ ปี 2

Magnum P.I. แมกนัม คนระห่ำสืบ ปี 2  คดีผู้สูญหายกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อแม็กนั่มพบว่าภรรยาของลูกค้าของเขาเชื่อมโยงกับการปล้นธนาคาร ริคออกจากงานสโมสรและฮิกกินส์ “จำ” ไปลอนดอน

[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]