Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย Ep.1-24 จบ

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท  หนุ่มหล่อ รวย เพอร์เฟค จูเหวินเซวียน หลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้เขามักจะมีช่วงเวลาที่เกิดภาพหลอน ว่าตัวเองเป็นองค์ชาย(ในสมัยโบราณ) จูเหวินเซวียนละทิ้งการงาน และสนใจแต่เรื่องที่ตัวเองเป็นองค์ชาย หลั่วฮ่วย เป็นจิตแพทย์ ที่ต้องดูแลจูเหวินเซวียน หลังจากที่หลั่วฮ่วยรับจูเหวินเซวียนเป็นคนไข้ ชีวิตอันสงบสุขของหลั่วฮ่วยก็หายไป เพราะต้องกลับมากลายเป็นหญิงงามในสมัยโบราณด้วย เมื่อทั้งคู่มีเวลาอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกัน ทำให้ทั้งคู่ตกหลุมรักซึ่งกันและกันในที่สุด

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.1

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.2

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.3

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.4

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.5

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.6

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.7

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.8

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.9

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.10

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.11

Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.12

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.13

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.14

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.15

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.16

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.17

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.18

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.19

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.20

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.21

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.22

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.23

Love Script (2022) รักใสใส หัวใจนอกบท พากย์ไทย EP.24 จบ