Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.1-15

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ  เฉิงเส้าซาง ถูกบิดาและมารดาทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายเพราะสงคราม ป้าสะใภ้หวังให้เติบโตมาเป็นคนไร้ความสามารถ เมื่อเผชิญหน้ากับภัยต่าง ๆ เพื่อจะเอาตัวรอด เฉิงเส้าซางจึงต้องแสร้งไม่รู้ความ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รอวันที่พ่อแม่กลับมา แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย กลับไม่สนิทสนมดังหวังเพราะเหินห่างกันมานานเกิน เฉิงเส้าซางผู้ขาดความรักได้มาพบกับหลิงปู้อี๋ โอรสบุญธรรมของฮ่องเต้องค์ใหม่ บัณฑิตแห่งเขาไป๋ลู่หยวนเซิ่น ศิษย์ตระกูลซื่อโหล่วเหยา ทั้งสามต่างมีข้อดีข้อเสียในตนเอง ขณะที่จะเลือกผู้ที่จะแต่งงานด้วย เฉิงเส้าซางก็ดูถูกตนเอง ถึงแม้เส้นทางความรักจะขรุขระ แต่นางก็ไม่เคยเสียใจ ช่วงเรียนรู้ตัวตนของหลิงปู้อี๋ ก็จับพลัดจับผลูเข้าไปพัวพันกับเงื่อนงำชาติกำเนิดของหลิงปู้อี๋ เฉิงเส้าซางทำหลายสิ่งสำเร็จเหนือความคาดหมาย และก็ได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาพ่อแม่จากครอบครัวของหลิงปู้อี๋ รวมถึงว่าจะกอบกู้ความรักได้อย่างไร ขณะเดียวกันเฉิงเส้าซางและหลิงปู้อี๋ก็ค่อย ๆ เติบโตจากประสบการณ์ต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องดีงามให้เล่าขาน

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.1

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.2

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.3

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.4

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.5

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.6

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.7

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.8

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.9

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.10

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.11

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.12

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.13

Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ พากย์ไทย Ep.14