Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.1-19

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก  เรื่องราวของ เหยียนตั้น ภูติดอกบัวสวรรค์ ที่มีความสามารถในการเยียวยารักษาได้ นางได้บังเอิญมาพบเจอกับ อิ้งเยวียว นักพรตปราบปีศาจ จึงเป็นเหตุทำให้เขาจับนางอยู่ด้วยกัน และเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันที่มีให้ต่อกันและกัน

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.1

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.2

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.3

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.4

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.5

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.6

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.7

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.8

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.9

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.10

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.11

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.12

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.13

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.14

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.15

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.16

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.17

Immortal Samsara (2022) อวลกลิ่นละอองรัก ซับไทย Ep.18