I ve Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย Ep.1-24 จบ

I ve Fallen For You คุณชายรอก่อน

I ve Fallen For You คุณชายรอก่อน  เรื่องราวความรักสลับขั้วสุดพัลวันที่มีจุดเริ่มต้นจาก เหอซิน บุตรชายของท่านเจ้าเมือง ที่ต้องจรลีออกจากเมืองเกิดไปชุบชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆ เพราะเหตุจลาจลที่เกิดขึ้น ที่นั่นเขาได้เติบโตมาและสนิทสนมกับ เถียนซานซี ต่อมาทั้งคู่ได้แลกป้ายชื่อ เพื่อเป็นสัญญาในการหมั้นหมายต่อ อันเป็นสัญลักษณ์ต่อความรักอันดีของทั้งคู่

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.1

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.2

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.3

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.4

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.5

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.6

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.7

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.8

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.9

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.10

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.11

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.12

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.13

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.14

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.15

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.16

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.17

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.18

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.19

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.20

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.21

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.22

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.23

I've Fallen For You คุณชายรอก่อน พากย์ไทย EP.24 จบ