Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย (จบ)

ครั้งแรกพบเถียงกันอย่างรุนแรง เมื่อได้พบอีกครั้งก็รู้สึกหวั่นไหว ซ่งซิงเฉิน ผู้ที่มีจิตใจเป็นอิสระและร้อนแรงมาพบกับ ซูซิงเช่อ กัปตันกู้ภัยสุดหล่อแต่หน้าตายผู้โสดมาทั้งชีวิต Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ความรักที่ขิงก็ราข่าก็แรงจึงเกิดขึ้น

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 1

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 2

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 3

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 4

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 5

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 6

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 7

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 8

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 9

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 10

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 11

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 12

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 13

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 14

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 15

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 16

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 17

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 18

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 19

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 20

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 21

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 22

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 23

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 24

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 25

Got a Crush on You (2023) จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ ซับไทย EP 26 (จบ)