Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 1-37

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย เรื่องราว ซ่งเหยียน หัวหน้าสถานีดับเพลิงและ สวี่ฉิน แพทย์ฉุกเฉินพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 ปี ในวัยเยาว์ พวกเขาทั้งสองล้วนมีประสบการณ์การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิต เนื่องจากลักษณะงานของพวกเขาซ่งเหยียนและสวี่ฉินเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยขึ้น

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 1

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 2

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 3

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 4

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 5

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 6

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 7

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 8

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 9

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 10

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 11

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 12

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 13

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 14

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 15

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 16

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 17

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 18

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 19

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 20

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 21

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 22

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 23

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 24

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 25

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 26

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 27