Eternals (2021) ฮีโร่พลังเทพเจ้า พากย์ไทย

Eternals (2021) ฮีโร่พลังเทพเจ้า

Eternals (2021) ฮีโร่พลังเทพเจ้า  “อีเทอร์นอลส์” กลุ่มมนุษย์โบราณเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อล้านปีก่อนโดยเผ่าพันธุ์ดึกดำบรรพ์แห่งจักรวาลที่รู้จักกันในนาม “เซเลสเทียล” แต่แล้วพวกเขาก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อปกป้องโลกจาก “ดีเวียนต์” ศัตรูร้ายที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่ถูกสร้างขึ้นจากเซเลสเทียลเช่นเดียวกัน

Eternals (2021) ฮีโร่พลังเทพเจ้า พากย์ไทย