Doctor Slump (2024) หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย

หมออัจฉริยะสองคนที่เคยเป็นคู่ปรับสมัยเรียน โคจรกลับมาพบกันโดยไม่คาดคิด ขณะที่ต่างคนต่างอยู่ในช่วงชีวิตที่ตกต่ำ Doctor Slump (2024) หัวใจหมอไม่มอดไหม้ และกลายเป็นที่พักใจของกันและกันโดยไม่คาดฝัน

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 1

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 2

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 3

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 4

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 5

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 6

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 7

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 8

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 9

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 10

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 11

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 12

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 13

หัวใจหมอไม่มอดไหม้ ซับไทย EP 14