BREAKOUTBROTHERS3(2022)

ดูหนัง BREAKOUT BROTHERS 3 (2022)

เรื่องย่อ Breakout Brothers 3 (2022) อดีตพัศดีถังถูกคุมขังเพราะรับสินบน ส่วนจุนที่หนีออกจากคุกไม่สำเร็จก็กลับเข้าคุกเพื่อรับโทษต่อไป ทั้งสองกำลังคิดที่จะแหกคุก