Home » A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย ตอน 1-20 จบแล้ว

A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย ตอน 1-20 จบแล้ว

A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ

ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ  ในปีพ. ศ. 2560 บุตรโอกงและมาหวางมีความขัดแย้งกันเมื่อมองหาแสงสว่างที่แท้จริงในโลกแห่งความมืดที่ซึ่งความชั่วร้ายเจริญรุ่งเรือง เมื่อทำสัญญากับ Seon Mi (รับบทโดย โอ ยอนซอ) เมื่อ 25 ปีก่อนให้เธอขอความช่วยเหลือจาก Son Oh Gong (รับบทโดย Lee Seung Gi) เมื่อใดก็ตามที่เธอเรียกเขาเพื่อแลกกับการปล่อยให้เขาเป็นอิสระทั้งสองพบกันอีกครั้งเมื่อเผชิญกับโชคชะตา จากที่นั่นลูกชาย Oh Gong ถูกผูกมัดกับบทบาทการป้องกันของเขาที่มีต่อ Seon Mi เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่เขาได้พบเมื่อหลายปีก่อน

A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.1
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.2
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.3
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.4
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.5
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.6
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.7
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.8
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.9
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.10
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.11
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.12
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.13
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.14
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.15
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.16
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.17
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.18
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.19
A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ซับไทย EP.20 End