โรงแรมผี

เรื่องราวของ ครูเพชฌฆาตเลื่องชื่อแห่งคุกหลวง หลวงนฤบาลบุรีรักษ์ ที่มีต่อ สารภี เจ้าสาวของเขา จนวันตาย กระทั่งทายาทของ สารภี ได้เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงแรมผี ความวิบัติก็ได้มาเยือนครอบครัวนี้ทีละคน ๆ

โรงแรมผี EP 1

โรงแรมผี EP 2

โรงแรมผี EP 3

โรงแรมผี EP 4

โรงแรมผี EP 5

โรงแรมผี EP 6

โรงแรมผี EP 7

โรงแรมผี EP 8

โรงแรมผี EP 9

โรงแรมผี EP 10

โรงแรมผี EP 11

โรงแรมผี EP 12

โรงแรมผี EP 13

โรงแรมผี EP 14

โรงแรมผี EP 15

โรงแรมผี EP 16

โรงแรมผี EP 17

โรงแรมผี EP 18