เดอะ สเน็ค (2020) THE SNAKE

ดูหนัง เดอะ สเน็ค (2020) THE SNAKE

เรื่องย่อ The Snake (2020) เดอะ สเน็คสร้างจากเหตุการณ์ตํานานเล่าขานและเป็นความเชื่อส่วนบุคคล สร้างมาเพื่อความ บันเทิงเท่านั้น ภาพยนตร์เรื่อง “ เดอะ สเน็ค” เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรือองของการ ทําดีและการทําชั่ว