วิญญาณแพศยา

ผีกะพระนางวิญญาณเจ้านางเอิ้งโหลง วิญญาณแพศยา ที่ผูกติดกับวิญญาณแม่เลี้ยงฟองจันทร์รวมกันเป็นวิญญาณแพศยาที่หิวโหยกามและความหายนะได้เข้ามาโดย ฝ้ายคำไม่รู้ตัวว่าตนได้ชักเอาผีเอิ้งโหลงผู้อาฆาตมาสู่ชีวิต

วิญญาณแพศยา EP 1

วิญญาณแพศยา EP 2

วิญญาณแพศยา EP 3

วิญญาณแพศยา EP 4

วิญญาณแพศยา EP 5

วิญญาณแพศยา EP 6

วิญญาณแพศยา EP 7

วิญญาณแพศยา EP 8

วิญญาณแพศยา EP 9

วิญญาณแพศยา EP 10

วิญญาณแพศยา EP 11

วิญญาณแพศยา EP 12

วิญญาณแพศยา EP 13

วิญญาณแพศยา EP 14

วิญญาณแพศยา EP 15

วิญญาณแพศยา EP 16

วิญญาณแพศยา EP 17

วิญญาณแพศยา EP 18

วิญญาณแพศยา EP 19

วิญญาณแพศยา EP 20

วิญญาณแพศยา EP 21

วิญญาณแพศยา EP 22

วิญญาณแพศยา EP 23

วิญญาณแพศยา EP 24

วิญญาณแพศยา EP 25

วิญญาณแพศยา EP 26

วิญญาณแพศยา EP 27

วิญญาณแพศยา EP 28

วิญญาณแพศยา EP 29

วิญญาณแพศยา EP 30

วิญญาณแพศยา EP 31

วิญญาณแพศยา EP 32

วิญญาณแพศยา EP 33

วิญญาณแพศยา EP 34

วิญญาณแพศยา EP 35

วิญญาณแพศยา EP 36