ซีรีย์เกาหลี You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย Ep.1-50 ( จบ )

ดู You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย

เรื่องย่อ : เมื่อพ่อของเธอเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ซึ่งก่อนที่พ่อของเธอจะเสียชีวิต พ่อได้ไปสั่งเค้กให้ซุนชินเพื่อให้กำลังใจซุนชินและนัดเดตกับซุนชินแต่ต้องมาเสียชีวิตกระทัน ทำให้ครอบครัวขาดเสาหลักของบ้านไปเหตุการณ์ในครอบครัวเริ่มสั่นคลอนเมื่อเรื่องของ ซองมีรยอง นักแสดงดาวค้างฟ้า ที่เป็นแม่ที่แท้ จริงของซุนซินเผยขึ้นมา ทำให้คิมจองแอกลุ้มใจกลัวที่จะเสียลูกสาวอย่างลีซุนชินที่ตัวเองเลี้ยงดูอย่างดี เสมือนลูกในไส้ไป ซุนชินรับข้อเสนอของ จุนโฮเป็นนักร้องในสังกัด เพื่อนำ เงินมาให้หนี้ที่โดนหลอกไป และจุนโฮเองที่ยอมปั้น ซุนชิน ก็เพื่อต้องการเอาชนะคำสบประมาทของชเวยอนอา แฟนเก่า ที่ว่าจุนโฮไม่มีความสามารถที่จะปั้นใครได้

ซีรีย์เกาหลี You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 1

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 2

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 3

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 4

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 5

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 6

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 7

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 8

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 9

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 10

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 11

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 12

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 13

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 14

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 15

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 16

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 17

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 18

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 19

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 20

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 21

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 22

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 23

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 24

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 25

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 26

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 27

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 28

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 29

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 30

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 31

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 32

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 33

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 34

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 35

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 36

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 37

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 38

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 39

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 40

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 41

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 42

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 43

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 44

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 45

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 46

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 47

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 48

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 49

You Are The Best! ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก พากย์ไทย ตอนที่ 50 ( จบ )