นักเรียนเนตรนารี ตั้งแคมป์เล่นท่ายากกับครูฝึกสอน

นักเรียนเนตรนารี ตั้งแคมป์เล่นท่ายากกับครูฝึกสอน