นักเรียนม.ต้นร้อนเงิน ยอมขายหุ่นน่ากระแทกแลกค่าเทอม

นักเรียนม.ต้นร้อนเงิน ยอมขายหุ่นน่ากระแทกแลกค่าเทอม ยัดเกือบไม่เข้า